TEL : 02-675-8448-50 / HOTLINE : 061-585-1466 | 061-585-1664 | 089-777-0399 | 086-608-6908

Sensoji Temple

วัดอาซากุสะ, วัดโคมแดง, วัดเซนโซจิ, อาซากุสะ, ญี่ปุ่น
 
วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ - Sensoji Temple

"วัดเซนโซจิ" เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของพุทธศาสนสถานแห่งนี้ โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านอาซากุซะ จึงทำให้วัดแห่งนี้ถูกเรียกว่า "วันอาซากุสะ" ภายในวัดประดิษฐาน พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon) เป็นองค์ประธานของวัดแห่งนี้...

ที่บริเวณทางเข้ามีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดแห่งนี้ จึงทำให้บรรดานักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับโคมสีแดงดังกล่าวเป็นที่ระลึก และจึงทำให้วัดแห่งนี้ มีอีกชื่อเรียกคือ "วัดโคมแดง" 

นอกจากโคมสีแดงขนาดใหญ่แล้ว ภายในบริเวณวัดยังมี กระถางธูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ผู้คนมากมายต่าง ๆ ยืนโบกควันธูปให้โดนตัว โดยเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีมาให้ ส่วนกระถางกำยานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น ก็ยังมีความเชื่ออีกว่า ควันกำยานจะช่วยรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ภายในวัดแห่งนี้ ยังมีสถานที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เจดีย์ 5 ชั้น บ่อน้ำพุ สวนญี่ปุ่นที่สวยงาม และศาลเจ้าอาซากุสะ ที่ผู้มาเยี่ยมชมที่นี่จะสามารถเดินชม ได้รอบบริเวณวัดแห่งนี้

  

TOP