TEL : 02-675-8448-50 / HOTLINE : 061-585-1466 | 061-585-1664 | 089-777-0399 | 086-608-6908

KOREA HAPPY CRUISES - APR-SEP 2017

KOREA HAPPY CRUISES - APR-SEP 2017

ช่วงเวลาเดินทาง :
เมษายน - กันยายน 2560

  

HIGHLIGHT :

• ล่องเรือ ARA CRUISE • HYUNDAI PREMIUM OUTLET • N SEOUL TOWER • ซองโดฮันอก • LOTTE WORLD • พระราชวังถ็อกซูกุง • เมียงดง • ทงแดมุน

 

โปรแกรมการเดินทาง

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและหนังสือเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
 

ข้อแนะนำ :

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน ผู้โดยสารควรสอบถามจากสายการบินที่จะเดินทางให้ชัดเจนก่อนที่จะซื้อสินค้า การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
  เที่ยวบินที่  ZE512 เวลา 22.20 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 06.00
  เที่ยวบินที่ 7C2204 เวลา 00.55 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.15
  เที่ยวบินที่  LJ002 เวลา 01.00 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.00
  เที่ยวบินที่  TW102 เวลา 01.20 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.35

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
ช่วงเช้า หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บ้านที่ถูกตกแต่ง วาดสีสัน เนรมิตให้สวยงามดั่งเทพนิยาย ประกอบไปด้วยนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ หนูน้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 ปีเตอร์แพน ฯลฯ ที่ทำให้ท่านย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหน ก็แช้ะรูปได้เก๋สุดๆ
  จากนั้นนำท่านชมความงามย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ชุมชนเก่าแก่ที่กำเนิดจากการเปิดท่าเรือเมืองอินชอนในปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นจีนผสมผสานเกาหลีไว้ได้เป็นอย่างดี และที่นี่ยังเป็นย่านไชน่าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ด้วย
อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู จาจังเมียน หรือเมนู บะหมี่ดำเกาหลี (JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่ คลุกกับซอสที่ทำจากเต้าเจี้ยวดำ เป็นอาหารยอดฮิตของชาวเกาหลีใต้
ช่วงบ่าย นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 70 ปี ให้ท่านร่วมค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองอินชอน วัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ เป็นต้น
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ COMPACT SMART CITY ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองอินชอนตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ซึ่งภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น ห้องจำลองผังเมือง และยังมีห้องฉายหนัง 5D และ 4D อีกด้วย
  พาท่านสู่ CENTRAL PARK สวนสาธารณะใจกลางเมืองซองโด ภายในสวนจัดให้มีโซนหลากหลาย เช่น โซนออกกำลังกาย คาเฟ่ แถมสถาปัตยกรรม ตึกต่างๆ ยังสวยงามอลังการสุดๆ นอกจากนี้ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ บนชั้น 33 ของตึก G TOWER ที่สามารถเห็นเมืองซองโดได้ทั้งเมือง
  จากนั้นนำท่านเดินชมหมู่บ้านจำลอง SONGDO HANOK VILLAGE มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมบ้านแบบโบราณ ภายในมีร้านอาหาร คาเฟ่เก๋ๆ ฯลฯ ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพในอารมณ์เกาหลีสุดๆ
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้น นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรส สาหร่าย กิมจิ
  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INCHEON : GOLDEN HOTEL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงเช้า เช้านี้นำท่านเดินชมบรรยากาศริมน้ำยามเช้า ชมน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 50 เมตร นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกสนานกับการเดินเล่นบนสกายวอร์คกระจกใส เสมือนท่านเดินอยู่บนน้ำ 
  จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ฮุนได เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งแห่งเมืองกิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อปหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ รองเท้า กระเป๋า และสินค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย ให้ท่านช้อปอย่างจุใจ
อาหารกลางวัน  หลังจากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือกิมโป ล่องเรือสัมผัสกับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเมืองซองโด โดยภายในเรือแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นแรกและชั้นที่สองเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ส่วนชั้นที่สามและชั้นที่สี่ ท่านสามารถพักผ่อนชมวิว หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวันสุดพิเศษบนเรือ กับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น
ช่วงบ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกใจกลางกรุงโซล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายไม่จำกัดจำนวนรอบ ทั้งโซนสวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure ส่วนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ชั้น เครื่องเล่นในโซนนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และส่วนกลางของอาคารยังมีลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ หากใครที่ชอบความหวาดเสียว ท้าทาย ห้ามพลาด!! กับ Magic Island หรือโซนกลางแจ้ง เครื่องเล่นที่แนะนำคือ Gyro spin, Gyro Swing, Bungee รับประกันความหวาดเสียวแน่นอน คอนเฟิร์ม!!

 

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆได้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเกาหลีโดยการแต่งกายในชุดประจำชาติ (ชุดฮันบก) ซึ่งมีหลากหลายแบบ และสีสันด้วยกัน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อนำไปอวดคนทางบ้าน...

หลังจากสนุกสนานกับการทำข้าวห่อสาหร่าย และใส่ชุดฮันบก
  นำท่านช็อปปิ้งที่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ ครีมน้ำ แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
  จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยวและร้านเครื่องสำอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่าง ๆ
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี มีส่วนผสมของ ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงเช้า เช้านี้นำท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง ที่แปลว่า “พระราชวังแห่งความมั่งคั่ง” เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอนที่เก่าแก่กว่า 500 ปี  มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เพราะนอกจากจะมีอาคารแบบเกาหลีที่สวยงามแล้ว ยังมีอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคด้วย แม้บรรยากาศภายในจะเก่าแก่ แต่มากไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ชวนให้น่าหลงใหล
  ผ่านชมด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
  นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ต่อด้วย ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย
อาหารกลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
ช่วงบ่าย จากนั้นนำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) 
  หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผู้ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล
  พาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า...
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้าLINE OFFICIAL ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูนLINE ไม่ว่าจะเป็นหมีบราวน์แซลลี่เจมส์หรือโคนี่ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมดเช่นสมุดโน้ตตุ๊กตาเคสโทรศัพท์เสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องเขียนฯลฯซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วยแต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลยคือเจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้านที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเองงานนี้สาวกไลน์ห้ามพลาด!!
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)  มีส่วนประกอบหลักคือ วุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย
  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงเช้า เช้านี้พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้องทำงานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดชื่น..
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต
อาหารกลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี
ช่วงบ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆได้ตามอัธยาศัย อาธิเช่น รถกุ้ง รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจำชาติต่าง ๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 
  หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เที่ยวบินที่  ZE511 เวลา 17.30 เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20
  เที่ยวบินที่  7C2203 เวลา 20.05 เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59
  เที่ยวบินที่  LJ001 เวลา 19.35 เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40
  เที่ยวบินที่  TW101 เวลา 20.25 เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10
  ด้วยความสวัสดิภาพและประทับใจตลอดการเดินทาง

Download รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  

ตารางราคาสำหรับแพคเกจ
ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

 เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ

07 - 11 MAY
08 - 12 MAY
11 - 15 MAY
12 - 16 MAY

14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,900.-

06 - 10 MAY
09 - 13 MAY
10 - 14 MAY

15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,900.-

14 - 18 MAY
15 - 19 MAY
16 - 20 MAY
17 - 21 MAY
18 - 22 MAY
19 - 23 MAY
20 - 24 MAY
21 - 25 MAY
22 - 26 MAY
23 - 27 MAY
24 - 28 MAY
25 - 29 MAY
26 - 30 MAY
27 - 31 MAY
28 - 01 JUN
29 - 02 JUN
30 - 03 JUN
31 - 04 JUN

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,900.-

01 - 05 JUN
02 - 06 JUN
03 - 07 JUN
04 - 08 JUN
05 - 09 JUN
06 - 10 JUN
07 - 11 JUN
08 - 12 JUN
09 - 13 JUN
10 - 14 JUN
11 - 15 JUN
12 - 16 JUN
13 - 17 JUN
14 - 18 JUN
15 - 19 JUN
16 - 20 JUN
17 - 21 JUN
18 - 22 JUN
19 - 23 JUN
20 - 24 JUN
21 - 25 JUN
22 - 26 JUN
23 - 27 JUN
24 - 28 JUN
25 - 29 JUN
26 - 30 JUN
27 - 01 JUL
28 - 02 JUL
29 - 03 JUL
30 - 04 JUL

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,900.-

01 - 05 JUL
02 - 06 JUL
03 - 07 JUL
04 - 08 JUL
08 - 12 JUL
09 - 13 JUL
10 - 14 JUL
11 - 15 JUL
15 - 19 JUL
16 - 20 JUL
17 - 21 JUL
18 - 22 JUL
22 - 26 JUL
23 - 27 JUL
24 - 28 JUL
25 - 29 JUL
29 - 03 AUG
30 - 04 AUG

14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,900.-

05 - 09 JUL
06 - 10 JUL
07 - 11 JUL
12 - 16 JUL
13 - 17 JUL
14 - 18 JUL
19 - 23 JUL
20 - 24 JUL
21 - 25 JUL
26 - 30 JUL
27 - 01 AUG
28 - 02 AUG

15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,900.-

01 - 05 AUG
06 - 10 AUG
07 - 11 AUG
08 - 12 AUG
12 - 16 AUG
13 - 17 AUG
14 - 18 AUG
15 - 19 AUG
19 - 23 AUG
22 - 26 AUG
23 - 27 AUG
24 - 28 AUG
25 - 29 AUG
26 - 30 AUG
29 - 02 SEP
30 - 03 SEP
31 - 04 SEP

14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,900.-

02 - 06 AUG
03 - 07 AUG
04 - 08 AUG
09 - 13 AUG
10 - 14 AUG
11 - 15 AUG
16 - 20 AUG
17 - 21 AUG
18 - 22 AUG

15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,900.-

20 - 24 AUG
21 - 25 AUG
27 - 31 AUG
28 - 01 SEP

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,900.-

03 - 07 SEP
04 - 08 SEP
10 - 14 SEP
11 - 15 SEP
17 - 21 SEP
18 - 22 SEP

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,900.-

01 - 05 SEP
02 - 06 SEP
05 - 09 SEP
06 - 10 SEP
07 - 11 SEP
08 - 12 SEP
09 - 13 SEP
12 - 16 SEP
13 - 17 SEP
14 - 18 SEP
15 - 19 SEP
16 - 20 SEP
19 - 23 SEP
20 - 24 SEP
21 - 25 SEP
22 - 26 SEP
23 - 27 SEP
24 - 28 SEP

14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,900.-

25 - 29 SEP
26 - 30 SEP

15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,900.-

27 - 01 OCT
28 - 02 OCT
29 - 03 OCT
30 - 04 OCT

16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,900.-

คำอธิบายผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป (นอน 2 ท่าน) / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่1 ท่าน)
เด็กเสริมเตียง
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเสริมเตียง
เด็กไม่เสริมเตียง
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่เสริมเตียง

 

ข้อตกลงในการเดินทาง : พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

TOP