เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี BUSAN POHANG

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
5-9 ต.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 8 Waitlist จอง
13-17 ต.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 10 Waitlist จอง
19-23 ต.ค. 2023 20,900.- 20,900.- 5,900.- 9 Waitlist จอง
25-29 ต.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 0 Waitlist
1-5 พ.ย. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 9 Waitlist จอง
8-12 พ.ย. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 11 Available จอง
15-19 พ.ย. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 พ.ย. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 20 Available จอง
6-10 ธ.ค. 2023 20,900.- 20,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 ธ.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ธ.ค. 2023 20,900.- 20,900.- 5,900.- 21 Available จอง
27-31 ธ.ค. 2023 23,900.- 23,900.- 5,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตามรอยซีรีย์เกาหลีเรื่องดัง HOMETOWN CHA CHA CHA และสถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดในปูซาน
สายการบิน: AIR BUSAN หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

-

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ออยุคโดสกายวอร์ค | SPACE WALK

B : -

L : หมูผัดซอสพริกเกาหลี

D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
โรงแรมเกาหลี

3

หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ | เมืองกงจิน ในซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha | ตลาลชองฮา | หาดวอลโพ
คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน | ประภาคารแดงแห่งกงจิน

B : โรงแรม

L : พุลโกกิ

D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
โรงแรมเกาหลี

4

อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)
สะพานแขวนซองโดยองกุง | LOTTE DUTY FREE –  BUSAN
ศูนย์เครื่องสำอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

B : โรงแรม

L : คาลบิ

D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
โรงแรมเกาหลี

5

ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ำมันสนแดง
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | หอคอยแห่งปูซาน | อุทยานยงดูซาน

B : โรงแรม

L : อิสระ

D : -

-

 


DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ


คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR BUSAN โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> PUS

รหัสเที่ยวบิน

PUS >> BKK

AIR BUSAN

BX 726

22:55 - 06:05

BX 725

17:00 - 21:00

DAY 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ออยุคโดสกายวอร์ค | SPACE WALK


หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1950 เมื่อผู้อพยพในสงครามเกาหลีได้ลงหลักปักฐานกันที่นี่ โดยบ้านที่นี่สร้างแบบขั้นบันไดบนเชิงเขาชายฝั่ง ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเล่นว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” ตรอกซอกซอยหลายในหมู่บ้านแห่งนี้ ได้รับการตกแต่งอย่างมีชีวิตชีวาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยผู้อยู่อาศัยต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ รวมถึงการทาหลังคาบ้าน และตัวบ้านด้วยสีสันที่หลากหลาย และในความหลากหลายนี้เอง กอปรกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ผนวกเขากับศิลปะ ที่นี่จึงเป็นที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชมความงดงามด้วยตาตนเอง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เป็นหนึ่งในเมนูที่รู้จักกันดีที่ใช้วัตถุดิบชั้นดี หมักในซอสพริกตำรับแท้ของเกาหลี รสชาติเผ็ดนิด หวานหน่อย รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ห่อเป็นคำรับประทานได้ตามใจชอบ

ออยุคโดสกายวอร์ค ตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งเรียกว่า “ซึงดูมาล” ซึ่งหมายถึง “อานม้า” เนื่องจากรูปร่างของจุดที่ตั้ง โดยชาวบ้านและนักประดาน้ำในพื้นที่เรียกเกาะนี้ว่า “จาลโลแก”.... การก่อสร้างออยุคโดสกายวอร์ค เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2012 ณ จุดที่ก่อสร้างนั้นถือได้ว่าเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกกับทะเลใต้ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยให้สมญานามของสถานที่แห่งนี้ว่า “เส้นทางแห่งการข้ามฟ้าฝ่าทะเล” โดยเสาเหล็กถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาชายฝั่งสูง 35 เมตร และสะพานกระจกสูง 15 เมตรที่ประกอบด้วยแผ่นกระจก 24 แผ่นและมีรูปร่างเหมือนเกือกม้า ที่เชื่อมกับเสาเหล็ก พื้นกระจกทำด้วยแผ่นกระจกขนาด 12 มิลลิเมตร 4 ชั้น เคลือบด้วยฟิล์มกันกระสุนมีความหนารวม 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างมีความปลอดภัยและมั่นคงสูงมาก ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ของแนวคลื่น และท้องทะเลด้านล่างในขณะที่มองลงไปจากแผ่นกระจกโปร่งใส ทางเดินที่ทอดยาวออกไปสู่ท้องทะเล ที่เห็นได้โดยรอบ 360 องศา เหมาะแก่การถ่ายรูป และดื่มด่ำกับความงามยิ่งนัก

SPACE WALK  ณ สวนฮวานโฮแห่งเมืองโพฮัง ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนยอดเขา จึงเห็นได้แต่ไกล...ซึ่งอาจเข้าใจว่านี่คือรถไฟเหาะตีลังกาบนยอดเขาของเมืองโพฮัง แต่แท้จริงแล้ว ที่นี่คือ SPACE WALK เป็นทางเดินที่ถูกออกแบบให้คล้ายกับรางของรถไฟเหาะ ด้วยความสูง 25 เมตร และความยาว 333 เมตรตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยบันได 717 ขั้น จึงทำให้ SPACE WALK แห่งนี้คือจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ที่ดีสุดของเมืองโพฮัง ที่สามารถมองเห็นเมือง ป่า และทะเล ไกลสุดลูกหูลูกตา แบบพาโนรามา 360 องศาในยามค่ำคืนที่นี่จะถูกส่องด้วยแสงสว่างไสว เห็นเป็นโครงเหล็กได้อย่างเด่นเป็นสง่า ซึ่งผู้ออกแบบได้แฝงถึงสัญลักษณ์ของเมืองโพฮัง นั่นคือ “เมืองแห่งเหล็กและแสงสว่าง” และ ด้วยรูปลักษณะ และความสูง SPACE WALK นี้ถูกเรียกว่า “ก้อนเมฆ”

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านเลือกรับประทานเมนูอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของโพฮัง หรือเลือกรับประทานเมนูอาหารเกาหลีสูตรต้นตำรับของท้องถิ่น ตามที่ความพึ่งพอใจของแต่ละท่าน

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  POHANG HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 3 : หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ | เมืองกงจิน ในซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha | ตลาลชองฮา | หาดวอลโพ | คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน | ประภาคารแดงแห่งกงจิน


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ เป็นสะพานที่ทอดยาวลงไปในทะเล ที่มีความสูง 10 เมตร และยาว 102 เมตร ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเหมือนสมอเรือ โดยตั้งอยู่ในหมู่บ้าน “อิกา” เมืองโพฮัง ที่นี่เปิดให้บริการเมื่อกลางปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา และเป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งในเส้นทาง “ไฮพารัง” ที่ทอดยาวไปตลอดชายฝั่ง 19.4 กิโลเมตร เป็นทางเดินที่เชื่อมหมู่บ้านริมชายฝั่ง และหาดทรายสีขาว ระหว่างหาดชิลโป และหาดฮวาจิน สำหรับการออกแบบที่เป็นสัญลักษณ์สมอเรือนั่น มีความหมายถึง “ความหวัง” ที่ช่วงวิกฤตของการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้คนหมดกำลังใจ และหลายคนสิ้นหวัง สถานที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนที่ที่จะรักษาเยียวยาจิตใจที่อ่อนล้า ให้กลับมามีความหวัง และความสุขดังเดิม

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

เมืองกงจิน เมืองหลักในซีรีย์สุดฮอตทั่วทั้งเอเชีย... HOMETOWN CHA CHA CHA ที่ฉายกันทาง Netflix โดยสถานที่จริงคือ “เมืองโพฮัง” เมืองเล็ก ๆ ที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ และนับว่าที่นี่เป็นเมืองท่าหลัก โดยที่ตั้งของเมืองโพฮังนั้น ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำฮยองซัน ทำให้ลักษณะของภูมิประเทศในเขตนี้ มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก และยังเป็นเมืองที่รู้จักดีในฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” อีกด้วย เนื่องจากมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดูร้อนของทุกปี  ณ บริเวณชายหาดยองอิลแด... ด้วยเหตุนี้ไม่แปลกเลยที่ เมืองโพฮัง ส่งให้ “เมืองกงจิน” ในซีรีย์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอยู่ ณ เวลานี้

ตลาดกงจิน สถานที่ที่ใช้ดำเนินเรื่องในหลายตอนของซีรีย์ HOMETOWN CHA CHA CHA ถูกถ่ายทำที่ตลาดชองฮา ในเมืองโพฮัง.... ตลาดชองฮาเป็นตลาดเล็ก ๆ ที่สงบ เรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่น่าประทับใจของชนบทของเกาหลีใต้ โดยตลาดแห่งนี้มีรูปปั้นปลาหมึกที่ตั้งอยู่ตรงกลาง หากได้มาเยือนและเดินไปเดินมาโดยรอบตลาดแห่งนี้ บทเพลง “Romantic Sunday” ของซีรีย์คงจะดังก้องอยู่ในใจของทุกคนที่ทำให้หวนคิดถึง ความโรแมนติกของซีรีย์ดังกล่าว รวมถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากความเรียบง่ายที่หาได้รอบตัวเรา

ฉากโต้คลื่นของหัวหน้าฮง ในทะเลสีเขียวมรกต ได้ถ่ายทำที่หาดวอลโพ ชื่อของชายหาดบงบอกเราว่าน้ำทะเลที่หาดแห่งนี้ใสมาก ใสจนสามารถสะท้องแสงจันทร์ และเห็นเงาของพระจันทร์ในน้ำทะเลของหาดนี้ได้...  โดยท่านจะพบกับประติมากรรมรูปพระจันทร์ที่บริเวณทางเข้า... ชายหาดแห่งนี้นิยมตั้งแคมป์ ทั้งยังเป็นที่ยอดฮิตสำหรับการเล่นเซิร์ฟ โดยมีร้านให้เช่าอุปกรณ์เล่นกระดานโต้คลื่นตั้งอยู่ใกล้ชายหาด และบริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ รวมถึงมีร้านอาหารทะเลสด ๆ ที่เรียงรายอยู่ตามถนนเลียบหาด  จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงฤดูร้อน

คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน ถูกสร้างขึ้นโดยการปรับปรุงศูนย์สวัสดิการของชาวประมงที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือชองจิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของซีรีย์ HOMETOWN CHA CHA CHA โดยปัจจุบันยังคงมีป้ายของคลินิกที่เราเห็นในฉากให้เห็นอยู่ บริเวณด้านข้าง มีร้านกาแฟและร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ที่สามารถนั่งจิบกาแฟ และชมวิวทะเลที่งดงาม ไม่แพ้กับการได้นั่งจิบกาแฟอยู่บนคลินิกของหมอฟันยุนเลยแม้แต่น้อย

ประภาคารสีแดงแห่งกงจิน ที่ตั้งอยู่บนแนวเขื่อนกันคลื่น เปรียบเสมือนเสาหลักแห่งความรัก ของหัวหน้าฮง และหมอยุน และสัญลักษณ์ของกงจิน โดยตลอดทั้งเรื่อง HOMETOWN CHA CHA CHA เราจะได้เห็นประภาคารนี้อยู่ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ชวนประทับใจ และหากสังเกตให้ดี ประภาคารแห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่ทำให้เกิดการ “พบกัน” และ “การคืนดี” หรือ “การกลับมาพบกันอีกครั้ง” ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นภาพและหน้าที่ที่แท้จริงของประภาคารคือ การส่องสว่างในยามมืดมน และสีแดงยังมีความหมายถึงความรัก นั่นคือสิ่งที่ผู้สร้างซีรีย์นี้ได้ใส่ความหมายแฝงนี้เอาไว้... 

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารด้วยเมนู และอาหารที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย .... หรือดื่มด่ำกับความสุขตามความพอใจของแต่ละท่าน

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 

DAY 4 : อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)สะพานแขวนซองโดยองกุง | LOTTE DUTY FREE | ศูนย์เครื่องสำอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด การเดินทางด้วยระบบรางที่จะนำคุณดื่มด่ำกับความงามของทะเลปูซานด้วยรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร นั่นคือ รถไฟเลียบชายหาดที่ค่อย ๆ เคลื่อนผ่านไปบนรางรถไฟริมทะเล หรือเลือกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นกับการนั่ง SKY CAPSULE ที่วิ่งอยู่เหนือพื้นดินที่ความสูง 10 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นรถไฟยกระดับในความสูงระดับนี้แห่งแรกในเกาหลีใต้ ... แต่ความงดงามยิ่งกว่า ไม่ว่าจะวิวเลียบหาดที่รัดบพื้นดิน หรือสูงเหนือยอดไม้ นั่นคือ วิวทะเลปูซาน โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า เป็นวิวที่สุดแสนโรแมนติกที่สุด ที่นับว่าคุ้มค่าแก่การลองสักครั้งด้วยตัวคุณเอง

สะพานแขวนซองโดยองกุง เป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างสวนอัมนัมและเกาะดงซอม สะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว 127 เมตร กว้าง 2 เมตร สร้างความตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นให้กับการเดินอยู่บนสะพานแห่งนี้ เพราะวิวด้านล่างประหนึ่งยืนอยู่เหนือทะเลเปิด ทิวทัศน์อันไกลสุดลูกหูลูกตาของมหาสมุทรสีฟ้าคราม ตัดกับทิวทัศน์อันแปลกตาของหน้าผาจิมสีน้ำตาลทองประกาย และทิวสนของสวนอันนัมสีเขียวมรกต ที่สีสันทั้งหมดมาบรรจบกัน ณ จุดกึ่งกลางสะพานแห่งนี้.... ที่ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับความงามที่ลงตัวที่สุดด้วยสายตา และประสบการณ์แห่งความสุขของทุกท่านเอง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก และกระเทียม กิมจิ

LOTTE DUTY FREE BUSAN ศูนย์รวมสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ และดีที่สุดของเมืองปูซาน ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมของทั้งจากเกาหลี และจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 200 แบรนด์  มารวมไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อในราคาสุดพิเศษที่ปลอดภาษี ทั้งยังมีของขวัญ ของที่ระลึกพิเศษต่าง ๆ ของเกาหลีมีไว้จำหน่ายเป็นของฝากในการมาเยือนเกาหลีอีกด้วย

ศูนย์เครื่องสำอาง  ที่ซึ่งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี และเครื่องสำอางแบรนด์เนมระดับโลก คุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... 

แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเทศกาลวันหยุด และถึงแม้ไม่ใช่ในช่วงเวลาวันหยุดยาว หรือวันหยุดเทศกาลสำคัญของเกาหลีก็ตาม เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับหาดแฮอึนแด มีหลายสิ่งให้เลือกสรรมากมาย ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ร้านอาหารหลากหลายตลอดสองข้างทาง หรือจะเลือกซื้อเสื้อผ้า และของใช้ต่าง ๆ ก็ยังมีให้เลือกซื้อไม่น้อย แต่ที่สำคัญอาหารทะเลที่นี่ทั้งถูก และสดมาก

อิสระอาหารเย็น ณ แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต เมนูอาหารทะเลราคาถูกที่มีหลากหลาย ทั้งแบบเกาหลีต้นตำรับ หรือในเมนูอาหารเกาหลีอื่น ๆ ที่ทุกท่านสามารถเลือกรับประทานได้ตามใจชอบอย่างเต็มอิ่มด้วยตัวทุกท่านเอง

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 5 : ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ำมันสนแดง | นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | หอคอยแห่งปูซาน | อุทยานยงดูซาน


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หากที่กรุงโซลมีย่านเมียงดงที่เป็นรู้จักและโด่งดังไปทั่วโลก สำหรับที่ปูซานนั้นย่านนัมโพดง หรือที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท” นับว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ามากมายหลากหลายชนิด หลากหลายแบรนด์ไว้ที่นี่ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี เครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี  ร่วมถึงอาหารการกินทั้งอาหารเกาหลี หรืออาหารจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีให้เลือกซื้อ เลือกรับประทานได้ตลอด “ถนนสายแห่งการช้อปปิ้ง” แห่งนี้  

อิสระอาหารกลางวันใน “ย่านนัมโพดง” ถนนแห่งอาหารเลิศรสที่รอให้คุณลิ้มลอง ทั้งเมนูเกาหลีต้นตำรับ หรือเมนูดังจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีไว้ให้บริการตลอดถนนในย่านนี้

Busan Tower หรือ Diamond Tower เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองปูซาน หอคอยแห่งนี้เปิดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1973 อย่างไรก็ตาม ได้รับการบูรณะและบำรุงรักษาครั้งใหญ่ และเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2021 หอคอยแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวปูซาน และนักท่องเที่ยว ด้วยว่าหอแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้โดยรอบเมืองปูซานในยามกลางวัน และในยามค่ำคืนวิวเมืองปูซานที่มีแสงไฟระยิบระยับเมืองมองลงมาจากบนหอคอยเปรียบได้กับ “เหล่าดาราบนผืนแผ่นดิน”  นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะจัดวางที่ด้านหน้าทางขึ้นหอคอย ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบ และนอกจากนี้ผู้ขึ้นไปยังหอคอยแห่งนี้สามารถเพลิดเพลิน และลิ้มรสกาแฟที่ทำโดยหุ่นยนต์ปาริสต้าที่ชื่อ Dataro

อุทยานยงดูซานที่อยู่บนภูเขาที่ระดับความสูง 49 เมตร ในตัวเมืองปูซาน เป็นหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงสามแห่งของปูซาน เดิมเรียกว่าภูเขาซงฮยอนซาน ซึ่งหมายถึงภูเขาที่มองเห็นวิวทะเลผ่านป่าสนที่หนาทึบ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นภูเขายงดูซาน เนื่องจากยอดเขามีรูปร่างคล้ายหัวมังกร ที่กำลังเฝ้าคอยปกป้องพื้นที่จากผู้รุกรานจากต่างประเทศ ในช่วงสงครามเกาหลี ผู้ลี้ภัยได้สร้างบ้านทั่วบริเวณเนินเขายอดเขา แต่เกิดไฟไหม้ในย่านนี้ถึง 2 ครั้งใหญ่ และทิ้งให้ภูเขาแห่งนี้โล้นโล่ง ตั้งแต่นั้นมา ด้วยความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะนำป่ากลับคืนมาสู่ภูเขาลูกนี้อีกครั้ง ได้มีการปลูกต้นไม้จนกลายเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม สวนสาธารณะถูกเรียกว่า Unam Park และได้เปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็น อุทยานยงดูซาน ณ ที่นี่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของท่าเรือปูซาน และทัศนียภาพโดยรอบ

หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน