เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี GRAND AUTUMN NEW NORMAL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
1-5 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
2-6 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
8-12 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
12-16 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
18-22 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
21-25 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 ก.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 ก.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25-29 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26-30 ก.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
1-5 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
2-6 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 0 Waitlist
8-12 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
12-16 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 0 Waitlist
13-17 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
18-22 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
21-25 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 22 Available จอง
22-26 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 ต.ค. 2022 28,900.- 28,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25-29 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26-30 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27-31 ต.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
1-5 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
2-6 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 พ.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 พ.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
8-12 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
12-16 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 พ.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 พ.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
18-22 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 พ.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
21-25 พ.ย. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 19 Available จอง
24-28 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25-29 พ.ย. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26-30 พ.ย. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2022 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2022 26,900.- 26,900.- 5,900.- 25 Available จอง
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2022 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU |  Rooftop Ocean View | BBQ Buffet
สายการบิน : ASIANA AIRLINE หรือเทียบเท่า

GRAND NEW NORMAL - AUTUMN

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

ASIANA AIRLINES

OZ742

01.10 – 09.15

OZ741

19.30 – 23.10

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง | มัลดงโดนัททาวน์ I โกยังสตาร์ฟิลด์ | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

นำท่านสู่ ทะเลสาบมาจัง ซึ่งเป็น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไม้เปลี่ยนสี เดินรับลม และชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลท์เป็นสะพานแขวนมาจัง ที่ทอดยาวข้ามไปมีความยาวถึง 220 เมตร และกว้าง 1.5 เมตร ถือเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเกาหลีสามารถรองรับคนได้ถึง 1,280 คน และทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยู่ตรงที่กลางสะพานมีพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นทะเลสาบด้านล่างได้อย่างชัดเจน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารเกาหลีฮันชิก เมนูอาหารสูตรต้นตำรับเมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูว์กิมจิ + ข้าวหม้อหินพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด) ที่คัดสรรเป็นพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพาจู คาเฟ่ที่มีสีสันงดงามแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง สีสันจัดจ้านทั้งภายในและภายนอกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว  อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่นี่เป็น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็ว่าได้


 

สวรรค์ของนักช้อป.... โกยังสตาร์ฟิลด์  ห้างสรรพสินค้าที่สุดแห่งความครบครัน และอลังการด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ว่ากันไม่สามารถเดินครบทุกโซนได้ภายในวันเดียว ที่รวบรวมทุกแบรนด์เนม สถานที่พักผ่อน, สถานที่ทำกิจกรรมยามว่าง , EATOPIA แหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารทั่วโลก พร้อมดื่มด่ำไปกับวิวแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมี Toy Kingdom อาณาจักรของเล่นเด็กขนาดใหญ่ ไปจนถึงที่ออกกำลังกาย สปา และที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัว... ที่ซึ่งนักช้อปตัวจริงห้ามพลาด

ฮานึลปาร์ค สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศเกาหลี ทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำฮันใจกลางกรุงโซล มีท้องทุ่งหญ้าสีชมพูสุดโรแมนติก ที่ตัดกับสีน้ำตาลทองสุดสายตา กอปรกับลมเย็น ๆ ของต้นฤดูหนาวที่พัดพาละอองดอกหญ้าสีขาวลอยฟุ้งชวนฝัน....ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และฤดูหนาวเท่านั้น


เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร  และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun\

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย Rooftop BBQ  อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้


ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบและสะพานชุนชอน | เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี  

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นย่านชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี ที่คุณจะได้สัมผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ทำให้ประหนึ่งว่าเดินอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในย่านนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้บริการ โดยภาพผู้คนที่สัญจรไปมาอย่างคึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ายร้านค้าที่ย้อมท้องถนนให้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์ที่หาดูได้ที่อินชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว นอกจากนี้อินชอนไชน่าทาวน์ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหล และอาหารแสนอร่อยมากมายทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ อาหารส่วนใหญ่ที่คนนิยมทานกันที่นี่ก็คือ


หมู่บ้านเทพนิยาย การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นำไปสู่หลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไม่ช้าก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวย และคนในชุมชนได้ปลูกสร้างอาคารที่พักตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดินเกิดของตน  ทำให้เกิดความหลากหลายและงดงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ต่อมาคนรุ่นใหม่จำนวนมากได้ค่อยๆ ย้ายออก และปล่อยให้หมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ซบเซา ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันชุบชีวิต และพัฒนาย่านนี้อีกครั้ง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ให้ราวอยู่ในเทพนิยายคลาสสิก 

เพื่อเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งเลโก้ จำเป็นต้องใช้ สะพานชุนชอน เพื่อข้ามไปยังเกาะกลาง ทะเลสาบชุนชอน สะพานชุนชอนได้ออกแบบไว้อย่างเรียบง่าย ทันสมัย และลงตัวกับภูมิทัศน์โดยรอบ ที่สองฟากฝั่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับความงามของทะเลสาบ ที่ตัดกับทิวเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนดุจดังลวดลายที่ธรรมชาติแต่งแต้มเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน

เกาะ LEGOLAND หรือ LEGOLAND KOREA ด้วยทำเลที่ตั้งของสวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะฮาจังโด กลางทะเลสาบชุนชอน จึงถูกเรียกว่า “เกาะเลโก้”  เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222  โดยออกแบบเป็นรูปทรงตัวต่อเลโก้ (LEGO) และประดับด้วยมินิฟิกเกอร์ (Minifigures) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเพลิดเพลินที่สวนสนุก แถมยังตื่นตาไปกับการตกแต่งของสวนสนุกอีกด้วย เพราะเนรมิตให้ทั้งสวนสนุกเต็มไปด้วยเลโก้ ซึ่งชื่อเต็มๆ ของสวนสนุก คือ LEGOLAND Korea Resort นอกจากจะมีสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด นอกจากนี้ยังมีโรงแรมเปิดให้บริการถึง 154 ห้องอีกด้วย เหมาะสำหรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว Legoland เกาหลี เปิดเป็นแห่งที่ 10 ของโลก และเป็นแห่งแรกที่สร้างอยู่บนเกาะ

อิสระตามอัธยาศัย ที่ LEGOLAND โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบตะวันตก และตะวันออก หรือเป็นแบบเกาหลีต้นตำรับก็มีไว้สำหรับบริการด้วย

เวนิสเกาหลี ดั่งยกเมืองเวนิส มาไว้ใกล้ ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ของเมืองคิมโป ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ในแบบเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ที่ทำให้บรรยากาศสองฝั่งน้ำเป็นอาณาจักรแห่งช้อปปิ้ง ขนาดใหญ่ที่ขนสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง และแฟชั่นสุดล้ำ พร้อมด้วยร้านค้ามากมายมาไว้บริการอย่างครบครัน นอกจากผู้มาเยือนจะได้รับความสุขจากการจับจ่าย ที่นี่ยังมีบริการ "เรือปั่น" ไว้ให้บริการ โดยค่าอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000 วอน หรือเลือกที่จะนั่งรับลมที่คาเฟ่ริมน้ำ จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ชมท้องฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนสี หรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ที่รับรองว่าไม่แพ้กับการได้ไปเยือนเมืองเวนิสจริง ๆ 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย พรีเมียม ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) น้ำซุปต้นตำรับเกาหลี  พร้อมด้วยวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด  (เติมเนื้อและปอเปี๊ยะไม่จำกัด)

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

ส่งท้ายวันแห่งความสุขสุดพิเศษ  ด้วยการเรียนรู้วิธีการชงชา และดื่มชาแบบดั้งเดิมของเกาหลี ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของ 8 BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบท้ายด้วย “เครื่องดื่มสไตล์เกาหลี” ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก | พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดง | Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่บอกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย” อาหารประจําชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกำเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายชุดประจำชาติอันงดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับฉากและพร็อพที่เตรียมไว้ เก็บเป็นที่ระลึกว่าครึ่งหนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเช่นนี้


นำท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูกทำลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ และเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี

หมู่บ้านวัฒนธรรมโซชอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ในย่านเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านี้คือ บรรยากาศโดยรอบจะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งมิใช่เพียงเป็นแค่หมู่บ้านไว้สำหรับจัดแสดงเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านโบราณนั้นจริง ๆ โดยในหมู่บ้านนี้ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านของฝากนานชนิด ที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านโซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ่ โดยในตรอกมีร้านคาเฟ่น้อยใหญ่ เรียงรายให้เลือกดื่มด่ำได้ตามอัธยาศัย และที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแต่งแบบใหม่ที่เข้ากับบรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็นอีกหนึ่งความลงตัวที่ไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

นำทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามด้วย ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำทุกท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระดับมิชลินไกด์ บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารตำรับชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ


พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้ เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยู่ในถ้ำที่จำลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้


ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท | SUPERMARKET

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านรู้จักต้นกำเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

นำทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานำของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจำหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ KOREAN SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

ASIANA AIRLINES

OZ742

01.10 – 09.15

OZ741

19.30 – 23.10

อัตราค่าบริการ

เดือน กันยายน 2022

พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

04-08 | 05-09 | 11-15 | 12-16 | 18-22 | 19-23 | 25-29 | 26-30

25,900.-

03-07 | 06-10 | 10-14 | 13 -17 | 17-21 | 20-24 | 24-28 | 27-01

26,900.-

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13 | 14-18 | 15-19
 16-20 | 21-25 | 22-26 | 23-27 | 28-02 | 29-03 | 30-04

27,900.-

 

เดือน ตุลาคม 2022

พีเรียดเดินทาง

ราคา

31-04

26,900.-

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11
08-12 | 09-13 | 10-14 | 11-15 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 18-22
25-29 | 26-30 | 27-31 | 28-01 | 29-02 | 30-03

27,900.-

12-16 | 13-17 | 14-18 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26
 23-27 | 24-28

28,900.-

 

เดือน พฤศจิกายน 2022

พีเรียดเดินทาง

ราคา

06-10 | 07-11 | 13-17 | 14-18 | 20-24 | 21-25 | 27-01 | 28-02

25,900.-

01-05 | 05-09 | 08-12 | 12-16 | 15-19 | 19-23 | 22-26
26-30 | 29-03

26,900.-

02-06 | 03-07 | 04-08 | 09-13 | 10-14 | 11-15 | 16-20 | 17-21
18-22 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 30-04

27,900.-


เอกสารสำคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี

1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 990.- บาท(ต่อครั้ง)
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดำเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
4. ผลตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกค้าลงทะเบียนเอง
**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาที่บริษัทก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ เนื่องจากไม่สามารถใช้เป็นรูปในมือถือได้**

อัตราทัวร์รวม

☑    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ     
☑    ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                            
☑    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                            
☑    ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า    
☑    ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                            
☑    ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี                                
☑    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ23 กก.                    
☑    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
☑    ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม
☑    ปลั๊กไฟ ADAPTER 

อัตราทัวร์ไม่รวม *มีต่อใน&a

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน