เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
18-22 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
19-23 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
20-24 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
21-25 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
22-26 ก.ย. 2019 13,900.- 13,900.- 4,900.- 13 Available จอง
23-27 ก.ย. 2019 13,900.- 13,900.- 4,900.- 13 Available จอง
24-28 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
25-29 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 13 Available จอง
26-30 ก.ย. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Waitlist
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2019 14,900.- 14,900.- 4,900.- 15 Available จอง
1-5 ต.ค. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 4 Waitlist จอง
2-6 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
3-7 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
4-8 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
5-9 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
6-10 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
7-11 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
8-12 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 10 Waitlist จอง
9-13 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
10-14 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
12-16 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
13-17 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 13 Available จอง
14-18 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 11 Available จอง
15-19 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
16-20 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 5 Waitlist จอง
17-21 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
18-22 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 12 Available จอง
19-23 ต.ค. 2019 18,900.- 18,900.- 4,900.- 12 Available จอง
20-24 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
21-25 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
22-26 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 19 Available จอง
23-27 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 10 Waitlist จอง
24-28 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 15 Available จอง
25-29 ต.ค. 2019 17,900.- 17,900.- 4,900.- 13 Available จอง
26-30 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 0 Waitlist
27-31 ต.ค. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 7 Waitlist จอง
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2019 16,900.- 16,900.- 4,900.- 15 Available จอง
1-5 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
2-6 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
3-7 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
4-8 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
5-9 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
6-10 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
7-11 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
8-12 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
9-13 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 17 Available จอง
10-14 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
11-15 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
12-16 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
13-17 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
14-18 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
15-19 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 17 Available จอง
16-20 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
17-21 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
18-22 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
19-23 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
20-24 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
21-25 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
22-26 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 16 Available จอง
23-27 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
24-28 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
25-29 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 19 Available จอง
26-30 พ.ย. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2019 15,900.- 15,900.- 4,900.- 20 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 

 • ชมธรรมชาติอันสวยงามของเกาะชื่อดังเกาะนามิ
 • ชมความงามของหุบเขาศิลปะโพชอน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์
 • พร้อมสักการะขอพร ณ วัดบงอึนซา
 • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
 • คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซลN SEOUL TOWER
 • ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมียงดง
 • ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
 • เช็คอินคาเฟ่เก๋ๆ HARRY POTTER , ONE PIECE

สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
โรงแรม/ที่พัก : ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน


#ตารางสายการบิน

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

 

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ | หุบเขาโพชอน
พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ | รถรางMONORAIL (รวมค่าบัตร)

B. -
L. พุลโกกิ
D. ดักคาลบี้

SUWON JM

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

กิมจิ+ฮันบก | TRICK ART MUSEUM | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) | ศูนย์เครื่องสำอาง 

B. โรงแรม
L. ชาบู ชาบู
D. บาร์บีคิว

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

วัดบงอึนซา | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์พลอยอเมทิส | ศูนย์สมุนไพร | พระราชวังชางด็อกกุง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ช้อปปิ้งย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE | DUTY FREE

B. โรงแรม
L. ซัมเกทัง
D. โอซัมบุลโกกิ

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์โสม | SUPERMARKET

B. โรงแรม
L. จิมดัก
D. -

-


 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 

#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน

#เกาะนามิ

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทำให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วยต้นซากุระต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็นสถานที่โรแมนติก สำหรับคู่รักหนุ่มสาว และที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวที่นี่เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่สักครั้ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง..

#หุบเขาโพชอน

หุบเขาโพชอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโพชอน (Pocheon) ลักษณะทางธรณีวิทยาของหุบเขาโพชอนเป็นภูเขาหินแกรนิต และเคยเป็นเหมืองหินแกรนิตก่อนที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากมีภูมิทัศน์สวยงามแปลกตา นอกจากทะเลสาบกลางหุบเขาซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแล้ว ในหุบเขาโพชอนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย เช่น สวนประติมากรรม, โรงละครกลางแจ้ง, เส้นทางเดินชมธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังได้ร่วมสนุก และเพลิดเพลินบนรถราง MONORAIL ที่คุณจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศรอบๆ หุบเขาโพชอน

#กิมจิ

นำทุกท่านเรียนรู้การทำกิมจิอาหารประจำชาติของเกาหลี ให้ท่านได้สนุกสนานในการลองทำและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง

#ชุดฮันบก

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดประจำชาติที่เรียกว่า ชุดฮันบก ซึ่งมีแบบ และสีสันที่สวยงามให้เลือก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)

#ศูนย์เวชสำอาง

จากนั้นนำทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ

#วัดบงอึนซา

เช้านี้จะพาท่านไปไหว้พระขอพรที่วัดบงอึนซา เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ของวัดเข้ามาจะพบกับอาคารไม้ขนาดใหญ่ 4 หลังที่เป็นตัวแทนกษัตริย์บนสวรรค์ พร้อมเทพยามสี่ทิศติดอาวุธครบมือ และประตูสีแดงที่ถูกเพ้นท์เป็นรูปนักรบน่าเกรงขาม สถาปัตยกรรมภายในวัดบงอึนซามีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหลี ซึ่งใช้สีแดงและสีเขียวเป็นสีพื้นฐาน และเพ้นท์รูปดอกไม้กับสัตว์ในตำนานเพื่อตกแต่งอาคาร ซึ่งรูปแบบการตกแต่งข้างต้นยังคงหลงเหลือรอดมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามอยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบันนี้ หนึ่งในนั้นคือ ห้องโถงพันจอน(Panjeon Hall) ที่เก่าแก่ที่สุด สร้างเสร็จในปี 1856 ตกแต่งด้วยบล็อคไม้แกะสลักรูปพวงมาลัยดอกไม้ทั้งสิ้น 3,175 ชิ้น และยังมีพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีความสูงถึง 23 เมตร เป็นสถานทีที่คนเกาหลีนิยมเดินทางมาไหว้ขอพรในวันปีใหม่

#ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง

พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

#ศูนย์พลอยอเมทิส

ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

#ศูนย์สมุนไพร

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

#พระราชวังชางด็อกกุง

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุงซึ่งเป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

#เมียงดง

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น

#LINE FRIENDS STORE

นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน ที่ใคร ๆ ก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง

#934 KING CROSS HARRY POTTER

พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเช็คอินคาเฟ่เก๋ๆอย่าง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ที่จำลองฉากแฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไว้ที่โซลย่านฮงแด มีทั้งขนมและเครื่องดื่มมากมายให้เลือก ที่สำคัญมีมุมให้ได้ถ่ายรูปหลายมุม ไม่มีเบื่อแน่นอน

#ONE PIECE

อีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่ามาเช็คอินไม่แพ้กันก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์ ONE PIECE ในร้านเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเอง มีอาหารให้เลือกหลากหลาย บางเมนูถูกออกแบบมาให้เป็นรูปตัวการ์ตูนในเรื่อง ONE PIECE นอกจากนี้ยังมีโซนขายของที่ระลึกจากการ์ตูน ONE PIECE อีกด้วย

#N SEOUL TOWER

นำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

#ศูนย์โสม

จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสมเพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

#SUPERMARKET

หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน