เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี SNOW NEW NORMAL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
2-6 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 0 Waitlist
6-10 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 0 Waitlist
8-12 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 0 Waitlist
13-17 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 0 Waitlist
14-18 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 0 Waitlist
15-19 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 14 Available จอง
16-20 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 17 Available จอง
17-21 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 8 Waitlist จอง
20-24 ธ.ค. 2022 18,900.- 18,900.- 5,900.- 15 Available จอง
21-25 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 15 Available จอง
22-26 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 15 Available จอง
23-27 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 0 Waitlist
24-28 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 0 Waitlist
25-29 ธ.ค. 2022 19,900.- 19,900.- 5,900.- 12 Available จอง
26-30 ธ.ค. 2022 20,900.- 20,900.- 5,900.- 19 Available จอง
27-31 ธ.ค. 2022 21,900.- 21,900.- 5,900.- 12 Available จอง
28 ธ.ค. 2022 - 1 ม.ค. 2023 22,900.- 22,900.- 5,900.- 0 Waitlist
29 ธ.ค. 2022 - 2 ม.ค. 2023 23,900.- 23,900.- 5,900.- 0 Waitlist
30 ธ.ค. 2022 - 3 ม.ค. 2023 22,900.- 22,900.- 5,900.- 0 Waitlist
31 ธ.ค. 2022 - 4 ม.ค. 2023 21,900.- 21,900.- 5,900.- 0 Waitlist
1-5 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 2 Waitlist จอง
2-6 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 12 Available จอง
3-7 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 23 Available จอง
4-8 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 5 Waitlist จอง
8-12 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 19 Available จอง
10-14 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 6 Waitlist จอง
11-15 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 21 Available จอง
12-16 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 10 Waitlist จอง
13-17 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 19 Available จอง
18-22 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 21 Available จอง
19-23 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 21 Available จอง
21-25 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 22 Available จอง
24-28 ม.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25-29 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 9 Waitlist จอง
26-30 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27-31 ม.ค. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 23 Available จอง
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
1-5 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
2-6 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
8-12 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 21 Available จอง
12-16 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
18-22 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
21-25 ก.พ. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 ก.พ. 2023 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
1-5 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
2-6 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 มี.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 มี.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 19 Available จอง
7-11 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 19 Available จอง
8-12 มี.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 19 Available จอง
9-13 มี.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 มี.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 23 Available จอง
12-16 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 13 Available จอง
15-19 มี.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 0 Waitlist
16-20 มี.ค. 2023 15,900.- 15,900.- 5,900.- 0 Waitlist

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop ณ โรมแรมวิวทะเล
สายการบิน : JEJU AIR

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย

FOREST OUTING SONGDO CAFE
เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

พิเศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop
ณ โรมแรมวิวทะเล

B : -

L : อาหารเกาหลีฮันชิก

D : Rooftop BBQ

(Ocean View)

BENIKEA THE BLISS

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค

B : โรงแรม

L : อิสระ(คูปอง)

D : หมูผัดซอสเกาหลี

BENIKEA THE BLISS หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

ศูนย์เวชสำอาง | หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน
พระราชวังชางด๊อกกุง
ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

B : โรงแรม

L : จิมดักชื่อดัง

D : อิสระ

BENIKEA SEOUL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE   | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท

KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม

L : พุลโกกิ

D : -

-

 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน


คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN >> BKK

JEJU AIR

7C2204

01:00 - 08:25

7C2203

19:30 – 23:45

AIR BUSAN

BX 748

22:25 - 06:20

BX 747

17:05 - 21:25

DAY 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | FOREST OUTING SONGDO CAFÉ | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม) พิเศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ และฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop วิวทะเล


อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นย่านชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่อาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี ทุกท่านจะได้สัมผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ทำให้ประหนึ่งว่าเดินอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในย่านนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้บริการ โดยภาพผู้คนที่สัญจรไปมาอย่างคึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ายร้านค้าที่ย้อมท้องถนนให้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์ที่หาดูได้ที่อินชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว

หมู่บ้านเทพนิยาย การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นำไปสู่หลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไม่ช้าก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวย และคนในชุมชนได้ปลูกสร้างอาคารที่พักตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดินเกิดของตน  ทำให้เกิดความหลากหลายและงดงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ต่อมาคนรุ่นใหม่จำนวนมากได้ค่อยๆ ย้ายออก และปล่อยให้หมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ซบเซา ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันชุบชีวิต และพัฒนาย่านนี้อีกครั้ง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ให้ราวอยู่ในเทพนิยายคลาสสิก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจาจังเมียน หรือเมนูบะหมี่ดำเกาหลี (JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่จากวัตถุดิบชั้นดี  คลุกกับซอสที่ทำจากเต้าเจี้ยวดำ เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของคนเกาหลี

เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร  และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun

FOREST OUTING SONGDO CAFÉ คาเฟ่สุดอลังการด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยดวงไฟกลมขนาด และรูปแบบต่าง ๆ สว่างกระจ่างเหนือบริเวณส่วนกลาง ด้านล่างเป็นสวนพันธุ์ไม้เมืองร้อน โดยรอบออกแบบไว้สำหรับเป็นที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างของที่แห่งนี้ คือที่นั่งที่ถูกออกแบบเป็นชั้น ๆ ลดลั่นลงมาสู่พื้นล่าง และที่ดึงดูดใจไปยิ่งกว่าคือ เมนูกาแฟ หรือเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่มีไว้บริการ พร้อมด้วยเมนูของหวานมากมาย ที่ต้องไปลิ้มลองรสชาติ  และสัมผัสความงามของคาเฟ่แห่งนี้สักครั้ง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย Rooftop BBQ  อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

เติมเต็มวันแห่งความสุขสุดพิเศษ!  ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของ 8 BAR... บาร์ของโรงแรม .... กับเบียร์เกาหลีที่มีไว้บริการแบบไม่อั้น!

DAY 3 : อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) | สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก | ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านสู่ ลานสกีรีสอร์ท ทุกท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ และบรรยากาศที่ตรงหน้าเต็มไปด้วยหิมะข้างหน้าอย่างอิสระ และหากต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ใกล้ชิดหิมะมากยิ่งขึ้น ทุกท่านสามารถเล่นสกี ซึ่งลานสกีจะมีการแบ่งพื้นที่สำหรับผู้เล่นสกีในหลายระดับด้วยกัน โดยผู้ที่ยังไม่เคยเล่นจะมีพื้นที่สำหรับการฝึกโดยเฉพาะ และที่นี่ความตื่นตาตื่นใจ จะทำให้หิมะอันหนาวเหน็บเป็นเพียงปุยนุ่นที่แสนงดงามและประทับใจไม่รู้เลื่อน (**ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+ค่าอุปกรณ์และครูฝึก**) การเตรียมก่อนเล่นสกี ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแด เป็นต้น ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยตัวท่านเอง*** 

**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNTSNOW PARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และนอกจากนี้ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นได้อีกหลายชนิด ทั้งบันจี้จัมพ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน, สไลเดอร์ (ราคาไม่รวมบัตรเข้า)

สตรอว์เบอร์รีของเกาหลีใต้ ขึ้นชื่อว่าเป็นสตรอว์เบอร์รีที่มีผลใหญ่ในอันดับต้น ๆ ของโลก และที่ไม่เป็นรองใครนั่นคือความหอมหวานละมุนลิ้น ที่ถูกปลูกในฟาร์มสตรอว์เบอร์รีแบบปิด ที่ได้รับการบำรุง และดูแลอย่างดี ที่นี่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการปลูก การเก็บ และขั้นตอนต่าง ๆ กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีผลยักษ์ และเพื่อการันตีถึงความหอมหวาน ท่านจะได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดที่ท่านเก็บด้วยตัวท่านเอง (จำนวนขึ้นอยู่กับผลผลิต และการกำหนดของเจ้าของฟาร์มในช่วงเวลานั้น)

จากนั้นให้เวลาทุกท่านจุใจกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)

อิสระตามอัธยาศัย ที่ Everland โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบตะวันตก และตะวันออก หรือเป็นแบบเกาหลีต้นตำรับก็มีไว้สำหรับบริการด้วย

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่บอกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย” อาหารประจําชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกำเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายชุดประจำชาติอันงดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับฉากและพร็อพที่เตรียมไว้ เก็บเป็นที่ระลึกว่าครึ่งหนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเช่นนี้

Songdo Central Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งได้ดึงน้ำทะเลเข้ามายังทะเลสาบขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยตึกระฟ้า ซึ่งออกแบบในสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยในเอกลักษณ์เฉพาะของเกาหลีใต้ และด้วยความทันสมัยกับความงดงามของธรรมชาติ และความปลอดโปร่งโล่งสบายของทิวทัศน์ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่พักผ่อนหย่อนใจของทุกคนในครอบครัว ที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน และที่นี่ในยามค่ำคืนสีสันของแสงไฟจากตึก สะท้อนกับผืนน้ำที่กำลังไหลเอื่อย เกิดเป็นความงดงามที่แปลกตา ที่ท่านสามารถตักตวงความประทับใจได้เท่าที่ต้องการ และที่นี่ยังมีบริการเรือที่จะนำท่านล่องไปในทะสาบ และคลองขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์ยามค่ำคืน หรือเลือกความโรแมนติกกับคู่รักบนเรือพระจันทร์เสี้ยวปั่น ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของเกาหลีใต้ที่ดึงดูดผู้คนมาชม และสัมผัสกับความโรแมนติกของที่แห่งนี้

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เป็นหนึ่งในเมนูที่รู้จักกันดีที่ใช้วัตถุดิบชั้นดี หมักในซอสพริกตำรับแท้ของเกาหลี รสชาติเผ็ดนิด หวานหน่อย รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ห่อเป็นคำรับประทานได้ตามใจชอบ

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 4 : ศูนย์เวชสำอาง | หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน | พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียง


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... 

หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คำว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี

พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังหลวงแห่งที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก ในปี ค.ศ. 1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน เป็นพระราชวังที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจากทั้ง 5 แห่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1997 อีกด้วย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้ เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยู่ในถ้ำที่จำลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา

อิสระอาหารเย็น ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ที่มีนับร้อยร้านในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีที่มีอยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อีกด้วยเช่นกัน.... 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 5 : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE   | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีทKOREAN SUPERMARKET


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

นำทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานำของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจำหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง

หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ KOREAN SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ใ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน