ทัวร์เกาหลี เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียน K-ETA

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม

1. ไฟล์ - พาสปอร์ตหน้าแรก ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีอายุมากกว่า 6 เดือน สแกนเป็นไฟล์ jpg, jpeg, png, bmp ขนาดไม่เกิน 300 KB

2. ไฟล์ - รูปถ่ายไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ขนาด 700×700 px ขนาดไม่เกิน 100 KB

3. ข้อมูลที่พัก - โรงแรมในประเทศเกาหลีใต้ (ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำการจองที่พักไว้ล่วงหน้า) ส่วนตั๋วเครื่องบินยังไม่ต้องจอง เนื่องจากจะสามารถจองได้เมื่อได้รับการอนุญาตในการเข้าประเทศเกาหลีแล้ว

4. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมได้ ค่าธรรมเนียม ประมาณ 309.44 บาท หรือ 10,300 Won (KRW)