ทัวร์เกาหลี อาสนวิหารแห่งเมียงดง

อาสนวิหารเมียงดงในกรุงโซล

 อาสนวิหารเมียงดง - (서울 명동성당) 


 

อาสนวิหารเมียงดงเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งแรก และสำคัญที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญยิ่งของชาวคาทอลิกในเกาหลีใต้ และยังถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของย่านเมียงดงอีกด้วย ชื่ออย่างเป็นทางการของอาสนวิหารเมียงดง คือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล แห่งอัครสังฆมณฑลโซล” หรือ “อาสนวิหารเมียงดง” ที่ชาวเกาหลีรู้จักเป็นอย่างดี

อาสนวิหารแห่งนี้สร้างและถวายแด่ “พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” ซึ่งการปฏิสนธินิรมล เป็นข้อความเชื่อหนึ่งของคาทอลิก ที่มีต่อพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักและศรัธาอย่างยิ่ง ของบรรดาคาทอลิกทั่วโลก อาสนวิหารอันสง่างามนี้ถูกสร้างสไตล์โกธิค เป็นสถาปัตยกรรมแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างด้วยอิฐ โดยมีหลังคาสูง 23 เมตร (75 ฟุต) และหอระฆังด้านหน้ามีความสูง 45 เมตร

 

 อดีตกาล...วันวานของเมียงดง 

ความเชื่อแบบคาทอลิกเริ่มขึ้นย่านนี้ ในปี ค.ศ. 1784 โดยในเวลานั้นสถานที่แห่งนี้ยังมิได้มีการสร้างโบสถ์ที่ใหญ่โต และสง่างามเช่นนี้ มีเพียงบรรดาคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่รวมตัวกันในโบสถ์เล็ก ๆ และรู้จักกันในนาม “Myeong-nae-bang” (เมียงเนบัง)

ในปี ค.ศ.  1894 เริ่มมีการสร้างโบสถ์ที่ใหญ่โต สง่างาม และมั่นคงถาวรขึ้น โดยช่างก่อสร้างชาวจีนใช้อิฐสีแดง และสีเทา บาทหลวงกอสเต เป็นผู้ออกแบบ การก่อสร้างนั้นตรงกับสมัย “พระเจ้าโคจง”  กษัตริย์ราชวงศ์โชซอน องค์ที่ 26 และเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิเกาหลี...การก่อสร้างใช้เวลา 4 ปี เสร็จสิ้นสมบูรณ์และมีการเสกอาสนวิหารแห่งนี้ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1898

 ภายในอาสนวิหารเมียงดง 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มีเพดานสูง และมีความงดงามเฉพาะตัวที่ถูกตกแต่งด้วยกระจกสีโดยรอบ...อาสนวิหารเมียงดงแห่งนี้ แตกต่างไปจากที่อื่น คือ ความเรียบง่ายของตัวอาสนวิหาร ที่มิได้มีรูปปั้น รูปสลักมากมายอยู่รายรอบ นั่นคือความพิเศษสุดที่ทำให้อาสนวิหารแห่งนี้ “ดูว่างเปล่า..แต่ทำให้รู้สึกสงบและงดงาม”

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.mdsd.or.kr/bbs/content.php?co_id=7010