ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลีแล้วพาสปอร์ตหาย ทำไงดี !!

#พาสปอร์ตหายที่เกาหลี ทำไงดี !!


บางครั้งทริปเราก็อาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ วันนี้เรามาเตรียมตัวกันค่ะ ในกรณีที่พาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศกันค่ะ และวันนี้แอดมาแชร์วิธีทำพาสปอร์ตใหม่ เมื่อเราทำหายที่เกาหลีกันจ้าา…

.
ขั้นแรก :  มีสติ ลำดับเหตุการณ์

ทันทีเมื่อรู้ตัวว่าทำพาสปอร์ตหาย ให้เรานึกถึงสถานที่ที่เราไป การจับพาสปอร์ตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หากรู้ว่าหายแน่แล้วให้ไปในขั้นตอนต่อไปเลยจ้า
.
ขั้นสอง แจ้งความที่สถานีตำรวจ

ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปว่าพาสปอร์ตหาย ให้ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่พาสปอร์ตหาย เพื่อใช้ประกอบการเขียนใบแจ้งความ ในขั้นตอนนี้ใบแจ้งความต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ตรวจเช็กความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดด้วยน้า
** หากข้อมูลในใบแจ้งความไม่ถูกต้องจะไม่สามารถใช้ยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้


.
ขั้นสาม การจัดเตรียมเอกสาร
เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีหนังสือเดินทางหาย

เอกสารที่ใช้

- ตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางกลับประเทศไทย (E-Ticket)

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

- สำเนาหนังสือเดินทาง
- ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเกาหลี (ตัวจริง)
** เนื่องจากการทำหนังสือเดินทางฯ ระบบใหม่มีการสแกนม่านตา ขอความร่วมมือไม่ใส่คอนแทคเลนส์สีหรือแฟชั่น

ในส่วนนี้เราสามารถจองคิวออนไลน์ได้เลยจ๊ะ
https://rteseoul-q.consular.go.th/

 ขั้นตอนที่ 4 : ดำเนินการทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) / พาสปอร์ตขาวกลับประเทศไทย

- เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุ 1 เดือน
- ออกให้สำหรับผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ แต่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน
- ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้

.
.
พาสปอร์ตเดินทาง คือเอกสารสำคัญที่ต้องรักษาให้ดี หากเกิดกรณีฉุกเฉินให้มีสติและดำเนินการในขั้นตอนข้างต้น


ทริค! เที่ยวกับ WE ให้สนุกทริปไม่สะดุด  เตรียมพร้อมก่อนเที่ยวต่างประเทศ


- พกบัตรประชาชนตัวจริง (ใช้กรณีฉุกเฉินเมื่อพาสปอร์ตหาย)

- ถ่ายเอกสารสำเนาหน้าพาสปอร์ตเก็บไว้ทุกครั้งที่เดินทาง

- ถ่ายรูปพาสปอร์ต/หน้าวีซ่า/บัตรประชาชน/ทะเบียบบ้าน หรือใบสำคัญต่าง ๆ เก็บเอาไว้สำรองในโทรศัพท์มือถือทุกครั้งก่อนเดินทาง

- บันทึกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูต และสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศปลายทางที่ไป


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Royal Thai Embassy, Seoul

42 Daesagwan-ro, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul
NAver maps : https://naver.me/F4N0lbaA
Google maps : Embassy of Thailand

.
.
ข้อมูลจาก : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

#พาสปอร์ตหายเกาหลี #เกาหลี #เที่ยวเกาหลี #เอกสารเดินทางฉุกเฉิน