SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL MART 2018

 
อัพเดตงาน SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL MART 2018 กันสะหน่อยดีกว่าจ้า.. ปีนี้ทางบริษัทของเรา WE VACATION CENTER ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL MART 2018 ที่จัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงแรม GRAND HILTON SEOUL ตึกConvention Hall Center โดยงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561 เป็นการรวบรวมบริษัททัวร์ กลุ่มหน่วยงานต่างๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยในงานมีการจัดบูธจากเมืองต่างๆ มากมายในประเทศเกาหลีใต้ เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและไฮไลท์จากเมืองต่างๆ ให้ผู้ที่เข้าร่วมในงานได้มีโอกาสได้รู้จัก และร่วมพูดคุยกับตัวแทนจากเมืองนั้นๆ อีกด้วย และช่วงเช้าจะมีการกล่าวเปิดงานจากตัวแทนกลุ่มองค์กรการท่องเที่ยว และกล่าวจุดประสงค์ที่จัดงาน SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL MART 2018 นี้ขึ้น และจุดประสงค์หลักในการจัดงานนี้คือ ให้องค์กรต่างๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกัน นำเสนอธุรกิจขององค์กรตัวเองให้กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักเพื่อสานสัมพันธ์และต่อยอดธุรกิจของตัวเอง และผู้ค้าให้เติบโต และร่วมทำธุรกิจไปด้วยกันในอนาคต โดยในงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Europe, Asia ทางบริษัท WE VACATION CENTER ได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับองค์กรอื่นๆ ที่เข้ามาเสนอธุรกิจท่องเที่ยวในเชิงต่างๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าจุดประสงค์หลักๆ ของการจัดงาน SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL MART 2018 ขึ้นมาเพื่อเป็นการเสนอรูปแบบ และแนวทางใหม่ๆ จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ, ให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น, เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ หรือ B2B ใหได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้ดีขึ้นยิ่งอีกด้วย เป็นงานที่มีประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียว ยิ่งทำให้เราได้พัฒนาการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวมาบริการลูกค้าทุกๆ ท่าน สมกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวนะคะ และในนามของ บริษัทวีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ขอขอบพระคุณสายการบิน EASTAR JET และสายการบิน JEJU AIR ที่ได้เรียนเชิญทางบริษัท WE VACATION CENTER เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ แล้วพบกับพวกเราได้ที่บูธ D29-D30 นะคะ >< #seoulinternationaltravelmart2018