เฉลิมฉลองงานเทศกาลโคมไฟดอกบัว Yeon Deung Hoe : Lotus Lantern Festival 2018

งานเทศกาลโคมไฟดอกบัว จะเริ่มจุดโคมไฟกันตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยงานเทศกาลนี้จะจัดขึ้นบนบริเวณถนนจงโน (Jongno) และวัดโชกเยซา (Jogyesa Temple) ภายในงานเทศกาลจะมีการแห่ขบวนโคมไฟขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในปี 2018 นี้งานเทศกาลโคมไฟดอกบัวจะเริ่มจุดไฟเฉลิมฉลองขึ้นที่จตุรัสกวางฮวามุน (Gwanghwamun Square) ในวันที่ 25 เมษายน แต่งานฉลองใหญ่ หรืองานเทศกาลโคมไฟดอกบัวแบบโบราณ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤษภาคม ตกแต่งด้วยพระพุทธรูป, ระฆัง และดอกบัว นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งประดับโคมไฟที่วัดโชกเยซา (Jogyesa Temple), วัดบงอึนซา (Bongeunsa Temple) และ คลองชองกเยซอน การแสดงโชว์ Hoehyang Hanmadang จะแสดงท่ามกลางสายฝนดอกไม้ในช่วงเย็นของวันที่ 12 พฤษภาคม ในขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินกับโชว์อันน่าตื่นเต้นนี้ คุณยังสามารถแวะไปชมการแสดงวัฒธรรมต่างๆ ได้อีกรอบในวันที่ 13 พฤษภาคม สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวชมเทศกาลโคมไปดอกบัวแห่งนี้ คุณสามารถร่วมเข้าร่วมขบวนพาเหรด และส่วนร่วมในการสร้างโคมของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะ คุณสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน บนลิ้งเว็บไซต์ http://www.llf.or.kr/bbs/board.php?bo_table=notice_eng

via. visitkorea.or.kr, llf.or.kr