ป้อมปราการนัมฮันซานซอง | Namhansanseong Fortress

ป้อมปราการนัมฮันซานซอง (Namhansanseong Fortress)

เป็นเมืองป้อมปราการโบราณบนภูเขานัมฮันซาน (ภูเขาฮันใต้) ห่างจากกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 25 กิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 480 เมตร มีความยาว 12 กิโลเมตร และอยู่ในแนวเดียวกับสันเขาเพื่อการป้องกันได้อย่างดีที่สุด ป้อมปราการแห่งนี้ ถูกเรียกอีกชื่อว่า “ป้อมปราการแห่งราชวงศ์โชซอน” (ค.ศ. 1392-1910) แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองหลวง และเพื่อใช้เป็นเมืองหลวงชั่วคราวในยามสงคราม ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 7 - 19 มีการขยายและสร้างใหม่อยู่หลายครั้ง โดยรอบและภายในมีเส้นทางเดินเท้าเพื่อสํารวจตรวจตราป้อมปราการ 4 เส้นทาง

ภายในป้อมนอกจากจะใช้เป็นที่พักสำหรับกองกำลังทหารแล้ว ที่นี่ยังมีพระราชวังชั่วคราวซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีดั้งเดิม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบ่อน้ำมากถึง 80 แห่ง และยังมีน้ำพุถึง 45 แห่ง ทั้งเพื่อใช้ในการดำรงชีพยามศึกสงคราม และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย... สำหรับการออกแบบโดยทั่วไปนั้น มีพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมป้อมปราการของเอเชียตะวันออก โดยมีการผสมผสานรูปแบบวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ทั้งของเกาหลี จีน และญี่ปุ่น.... ป้อมปราการแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2014


นอกจากจะเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นจุดที่สามารถชม "กรุงโซล" ได้ในมุมที่งดงามที่สุดอีกแห่ง และสำหรับบริเวณโดยรอบป้อมปราการแห่งนี้ มีร้านค้า ร้านอาหาร ที่ดึงดูดนักเดินทาง และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีโปรแกรมสำหรับกิจกรรมมากมาย เช่น การยิงธนู การแต่งชุดทหาร และชุดฮันบกแบบดั้งเดิมที่พระราชวังชั่วคราวอีกด้วย