ทัวร์เกาหลี ตะลุยชุมชนพื้นเมืองเวอัม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอายุกว่า 500 ปี!

ตะลุยหมู่บ้านโบราณของเกาหลี อายุกว่า 500 ปี ! 🤠

ที่นี่คือ เวอัมชุมชนพื้นเมืองเกาหลี (Oeam Folk) แห่งเมืองอาซาน

 

 

🤎 หากคุณก้าวเข้าไปในหมู่บ้านพื้นเมืองเวอัม (Oeam Folk)
จะรู้ว่าเมืองนี้มีอะไรมากกว่า หมู่บ้านพื้นเมืองของเกาหลี ✨
เพราะที่นี่ยังคงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองอาซาน

 

🍂 หมู่บ้านพื้นเมืองเวอัม แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ภูเขาซอลฮวา ภูเขาเมียนจ็อก และภูเขาบงซู
นอกจากนี้ยังล้อมรอบด้วยทุ่งกว้างและลำธาร หากเดินทางมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เราจะพบหมู่บ้านแห่งนี้เป็นดั่งสีทองอร่าม ✨

 

 

แม้จะผ่านมากว่า 500 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน แต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและมีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆ หากได้ไปเยือนเราจะพบการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม พร้อมกิจกรรมที่สะท้อน ความงดงามที่รวมกับธรรมชาติออกมาได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ด้วยตนเอง